PODLAHA BEZ STAROSTÍ?

Aneb proč nezanedbat přípravu podkladu pro novou podlahu.
STANE SE NĚCO, KDYŽ NENÍ POD NOVOU KRYTINU VIDĚT? STANE.

Je otázkou času (tedy za jak dlouho, nikoliv jestli vůbec) kdy nám nedostatečně připravený podklad znehodnotí novou podlahu, ať je to laminát, vinyl nebo dřevo. Důsledkem je ztížená možnost užívání, ale především další výdaje v podobě času a peněz na zjednání nápravy. Tomu lze předejít řádnou přípravou podkladu.

TECHNICKÉ POŽADAVKY

Podklad
– rovný, pevný a suchý

Rovinatost podkladu
2 mm / 2 m délky podkladu

Relativní vlhkost vzduchu při montáži
45% – 65%

Teplota vzduchu při montáži
18° – 25° C

Vlhkost
– beton 2 % (s podlahovým topením max. 1,5%)
– anhydrit 0,5 % (s podlahovým topením max. 0,3%)

PODLAHOVÉ TOPENÍ

Je-li instalováno podlahové topení, je nutné před montáží krytiny provést topnou zkoušku. Jedná se o proces postupného vytápění za předem daný časový úsek a přesně určených podmínek. Protokol k této zkoušce Vám předá obchodník při objednání podlahové krytiny. Zkoušku proveďte dle protokolu a jednotlivé kroky do něj zaznamenejte. Provedení topné zkoušky je pro řádnou funkčnost podlahy zásadní a potvrzením protokolu zákazník stvrzuje její provedení.

KOMUNIKACE S TECHNIKEM

Aktuální stav podkladu posoudí technik při zaměření a případně doporučí vhodný postup pro vyrovnání podkladu. Pro dosažení prosím během zaměření a realizace dbejte součinnosti s technikem a montážníky a dbejte jejich pokynů. V případě dotazů se obraťte přímo na tyto pracovníky, anebo na obchodní oddělení společnosti VETOS.