Vzorový dům firmy HK – DŘESTAV

Dne 24. 5. 2013 proběhla ukázka a školení montáže půdních schodů WIPPRO Isotec ve vzorovém domě HK – Dřestav. Za firmu VETOS prováděli ukázku montáže zkušení montážníci Martin Havelka a Lukáš Tožička, teoretickou část školení vedl Martin Lipka.
Při školení byl kladen důraz na dodržení technologických postupů, zejména na utěsnění pomocí Blower door, zateplení pomocí izolace a správném seřízení celého schodiště.