Během 25 let ušel VETOS obrovský kus cesty a už dávno není to malé truhlářství.
Poznejte ho i vy o něco víc a přečtěte si časopis vydaný k našemu výročí.
Přinášíme i rozhovory s našimi zaměstnanci, dodavateli a s těmi, pro které to všechno děláme
– s našimi zákazníky. I ten s tou nejmenší zakázkou je náš partner a platí pro něj stejná
pravidla.
Pojďme se společně ohlédnout a zároveň sdílet i naše vize a plány do budoucna, protože zdaleka nejsme na konci.
Děkujeme, že jste s námi.

VETOS group s.r.o.

Speciál 25. let VETOSu