Oznámení o změně názvu obchodní společnosti                                                  

Tímto si Vás dovolujeme informovat, že s účinností od 1.3.2020 došlo ke změně obchodní firmy naší obchodní společnosti VETOS dveře a zárubně s.r.o. se sídlem Pomněnice 25, Benešov u Prahy, 256 01, IČO: 26436744, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn.  C  82096 (dále jen „Společnost“). Od 1.3.2020 tak dochází ke změně obchodní firmy (názvu) Společnosti a fakturačních údajů, které nově zní:

VETOS group s.r.o.

se sídlem: Pomněnice 25, Benešov u Prahy, 256 01
IČO: 26436744

Ostatní údaje Společnosti (jako jsou identifikační číslo, bankovní spojení, telefonické kontakty, emailové adresy) zůstávají beze změny. Změna obchodní firmy Společnosti nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše Společnost vůči svým obchodním partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči naší Společnosti. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Ke změně obchodní firmy došlo z důvodu rozšiřování obchodních aktivit naší Společnosti a předchozí označení obchodní firmy již rozvoji naší Společnosti do dalších oblastí nevyhovovalo.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší Společností a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány s použitím nové obchodní firmy Společnosti.

Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci s naší firmou výhradě nový obchodní název.