Popis projektu

Medikům z Univerzity Karlovy v Praze jsme pomohli vyřešit prostor pro simulaci oddělení ARO a JIP.

Cílem bylo rozdělit místnost o délce 20 m na pět různých sekcí. Mobilní příčky splňují zvukový útlum 47 dB. Jednotlivé panely jsou dvoubodově zavěšeny v kolejnici a parkují se mimo osu kolejnice a manipulace s nimi je jednoduchá.